Om Allergier

Med Allergitest testar du dig hemma och får snabbt svar om du är allergisk. De vanligaste allergierna är pälsdjur och pollen, många har också besvär av kvalster och födoämnen. Allergi är en av våra största folksjukdomar och var femte svensk har någon form av allergi.

Om du misstänker allergi är det viktigt att ta symtomen på allvar och göra ett allergitest. Då blir det tydligt vad du är överkänslig mot och vilka allergener som bör undvikas för att du ska må bra. Beställ ett allergitest för hemmabruk om du misstänker att du är allergisk. Några av symtomen på allergier är rinnsnuva, nästäppa, nysningar och klinade ögon. Symtomen uppstår oftast inom några minuter efter att man kommit i kontakt med det retande ämnet. Långvarig trötthet är ett annat vanligt symtom på allergi.

Pollen

Pollenallergi har ökat kraftigt och idag är var femte svensk drabbad.  Vanligast är det att man är allergisk mot pollen från björk eller gräs, men många andra träd och växter kan också ge besvär. Pollenallergi uppstår när immunförsvaret överreagerar på frömjöl i luften och bildar ämnen som placerar sig i näsans, luftrörens och ögonens slemhinnor. Ämnena innehåller histamin och andra retande ämnen som frigörs när pollenkorn kommer in i kroppen, vilket leder till allergiska symtom

Pälsdjur

Ungefär 20 procent av befolkningen har allergi mot pälsdjur, framförallt katter och hundar.Personer som är allergiska mot pälsdjur får besvär när de allergiframkallande ämnena som djuret ger ifrån sig fastnar i ögonen, näsan, huden eller lungornas slemhinnor. De flesta reaktioner inträffar när en allergiker träffar på pälsdjur inomhus men besvären kan även göra sig till känna utomhus

Födoämnen

Matallergi orsakas av vanliga födoämnen som mjölk, ägg, fisk, nötter m.m. Symtom kan uppträda i hud, luftvägar och mag-tarmkanalen. Svåra fall av matallergi kan leda till livshotande reaktioner. Matallergi kallas också födoämnesallergi. Vid allergi reagerar kroppens immunförsvar på olika sätt mot ett eller flera ämnen i maten som man inte tål. Immunförsvaret bildar så kallade IgE-antikroppar mot ett protein i maten.

Mögel

Den som har mögelallergi är överkänslig mot de sporer och gifter som möglet ger ifrån sig. Eftersom sporerna är luftburna får vi framförallt i oss dem genom inandningsluften, vilket leder till besvär i luftvägarna. Många av de symtom som förekommer vid mögelallergi är vanliga även vid andra allergier och därför kan det vara svårt att koppla dem till just inomhusmiljön. Ofta förekommer mögel, fukt och andra bakterier i bostaden samtidigt och därför kan det vara svårt att veta vilka organismer det är som orsakar besvären.

Kvalster

Kvalster är vanligast i södra och västra Sverige där luftfuktigheten är hög. I södra Sverige är nästan hälften av de allergiska barnen överkänsliga mot kvalster. Kvalster lever på hudavlagringar och trivs framförallt i sovrummet, där klimatet är gynnsamt och det finns gott om föda. Men kvalster i sängen är inte ett tecken på dålig hygien eller bristfällig städning, bara dålig ventilation eller hög luftfuktighet. Det är kvalstrens avföring som kan orsaka allergiska reaktioner hos människor. Hos det vanliga husdammskvalstret har man hittat ett tiotal olika proteiner som orsakar allergier.